MEB, lise müfredatında 2017 YGS ve LYS sorularını etkileyecek değişiklikler yaptı. MEB ve ÖSYM 2017 YGS-LYS müfredatında bazı konuları çıkartırken bazılarını da ekledi. İşte 2017 YGS-LYS müfredatındaki değişiklikler…

2-3 ay önce MEB, lise müfredatında birtakım değişiklikler yaptı. Daha doğrusu en son 2013 yılında değişen YGS-LYS müfredatı 2017 yılından itibaren uygulamaya konulacak. Sayısal derslerde yapılan düzenlemelerle 2017 YGS ve LYS’de birçok konuyu kapsam dışı bırakan MEB ve ÖSYM, bir takım konuları da ekleme kararı aldı. İşte ders ders müfredattan çıkartılan ve eklenen konular;

MATEMATİK

Kaldırılan Konular:
-Taban Aritmetiği
-İşlem
-Bağıntının Özellikleri
-Karmaşık Sayılar Konusunun Kutupsal Gösterim
-Matris Determinant
-Toplam Çarpım
-Ters Trigonometri Fonksiyonlarının Türevi ve İntegrali
-İntegralde Hacim Hesabı
-Limitte Belirsizlik Türleri
-Ters Dönüşüm Formülleri
-L Hospital

Eklenen Konular:
-Öklit Algoritması
-Bilinçli Tüketim Aritmetiği

GEOMETRİ

Kaldırılan Konular:
-Çemberde Uzun. Kuvvet Ekseni
-Köşegen sayısını veren formüller
-Seva ve Menelaus Teoremleri
-Karnot Teoremi
-Küre Kap., Küre Kuş., Küre Par.
-Dönüşümlerden Homoteti
-Çember Analitiğinden Kuvvet Ekseni Çember Demeti
-Konik Ayrıtları
-Uzay Analitiği
-Fraktal Kaplama Süsleme

Eklenen Konular:
-Trigonometri-1
-Doğrunun Vektörel Denklemi
-Vektörel ve Parametrik Denklemler (LYS’de sorulacak)

FİZİK

Kaldırılan Konular:
-Madde ve Özellikleri Konusunda Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
-Fiziğin Doğası Konusundaki Hipotez, Teori, Yasa Kavramları
-Genleşme Formülleri
-Kararlı Dalgalar
-Deprem Dalgaları
-Genel Çekim Enerji Formülleri
-Küresel Aynalar ve Merceklerdeki Formüller
-Işıktaki Gir. ve Kırınım For.
-Çözme Gücü
-Doopler Formülleri
-Elektron Kabukları
-Radyoaktivite Formülleri
-Yıldızlardan Yıldızsılara
-Ö.Göreli. Göreli Enerji

Eklenen Konular:
-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

KİMYA

Değişiklik yapılan konular:
-Kimya Bilimi
-Maddelerin Ayrışması
-Atom ve Yapısı
-Periyodik Sistem
-Bileşikler ve Çözeltiler
-Organik Kimya

Eklenen Konular:
-Endüstride ve Canlılarda Enerji
-Kimya Her Yerde
-Hayatımızda Kimya

BİYOLOJİ

Kaldırılan Konular:
-İnsanlardaki Sistemler hariçdeki Diğer Sistemler
-Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon
-C3 C4 Cam Bitkileri
-Calvin Döng. Ara Basamaklar
-Fotosentezdeki Matematiksel Hesaplamalar
-Glikoliz Evresinden Pirüvata Kadar Olan Basama. İsimleri
-Kreps Çemberi ve ETS Elamanlarının İsimleri
-Solunum ile İlgili Matematiksel İşlemler
-Nükleik asitler ko. problemler
-Arke Bakteri Protista Alemlerindeki Sınıflandırma
-Bölünme. G1 S G2 Evreleri
-Embriyonik Tabakalar ve Bunlardan Meydana Gelen Organlar ile Embriyonik İndüksiyon
-Dolaşımda İmmunoglobilinler

Eklenen Konular:
-İnsanlardaki Hastalıklar
-Bilimsel Bilgilerin Doğası
-Hardy Weinberg Kuralında Populasyon Genetiği
-Güncel Yaşam ve Hastalıklar

Kaynak: Univversite.com

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir