9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (2018-2019)

1. ÜNİTE: Türk Edebiyatına Giriş

 • Edebiyat nedir?
 • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • İletişim ve Öğeleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Standart Dil, Ağız, Şive, Lehçe ile Argo, Jargon

2. ÜNİTE: Hikaye

 • Hikâyenin Tanımı ve Unsurları
 • Olay hikâyesi
 • Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri
 • İsim
 • İsim Tamlamaları
 • Yazım (İmlâ) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

3. ÜNİTE: Şiir

 • Şiir Bilgisi
 • Manzume ve Şiir Arasındaki Fark
 • Şiirde Ahenk Unsurları ve Şiir Türleri
 • Sıfat

4. ÜNİTE: Masal/Fabl

 • Masal ve Fabl Türünün Özellikleri
 • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin İlkeleri
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

5. ÜNİTE: Roman

 • Roman ve Roman Türleri
 • Roman ile Hikâye Arasındaki Farklar
 • Bakış Açısı ve Anlatıcı Türleri
 • Zamir

6. ÜNİTE: Tiyatro

 • Tiyatro ve Tiyatro Özellikleri
 • Zarf

7. ÜNİTE: Biyografi / Otobiyografi

 • Otobiyografi, Monografi, Öz Geçmiş/CV, Hâl Tercümesi ve Portre
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

8. ÜNİTE: Mektup / E-posta

 • Mektup ve Mektup Türleri
 • Özel mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
 • Dilekçe Yazma Kuralları
 • Tutanak Yazma Kuralları
 • Açık Oturumun Genel Özellikleri
 • Fiil

9. ÜNİTE: Günlük / Blog

 • Günlük ve Blog Türlerinin Özellikleri
 • Fiil

One thought on “9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (2018-2019)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir