9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları (2018-2019)

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

 • İletişim
 • İnsan, İletişim ve Dil
 • Dil-Kültür İlişkisi

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

 • Dillerin Sınıflandırılması
 • Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

 • Türkçenin Ses Özellikleri
 • Telaffuz (Söyleyiş

IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

 • Kelimede Anlam ve Kavram
 • Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
 • Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
 • Kelimelerde Anlam Değişmeleri
 • Kelime Grupları

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

 • Cümlede Anlamın Oluşumu
 • Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
 • Haber Cümleleri
 • Dilek- İstek Cümleleri
 • Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
 • Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
 • Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

 • Anlatım Birimi Olarak Paragraf
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
 • Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Metin ve Paragraf

One thought on “9. SINIF DİL VE ANLATIM KONULARI (2018-2019)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir