10. Sınıf Coğrafya Konuları (2018-2019) 

1. ÜNİTE: Doğal Sistemler

 • Topoğrafya ve Kayaçlar
 • Doğadaki Üç Unsur: Su-Toprak-Bitki

2. ÜNİTE: Beşeri Sistemler

 • Nüfusun Gelişimi-Dağılışı- Nitelikleri
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

3. ÜNİTE: Mekansal Bir Sentez Türkiye

 • Türkiye’nin Konumu ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin İklimi
 • Türkiye’de Su-Toprak-Bitki
 • Türkiye’de Yerleşme-Nüfus-Göç

4. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 • Ulaşım

5. ÜNİTE: Çevre ve Toplum

 • Doğal Afetler ve Toplum

One thought on “10. Sınıf Coğrafya Konuları (2018-2019) 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir